Planning werkzaamheden | Het Huys van Emsenrode

dinsdag 9 juli 2024
General
230925_k162 Photo - tbv website 1390-700.jpg

Planning werkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden zijn lopende. Vanaf 09 juli as. zal er gestart worden met het bouwrijp maken van het perceel, en aansluitend zal er gestart worden met de werkzaamheden voor de nieuwbouw. De werktijden van de nieuwbouw-werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07.00 en 17.00 uur. Naar verwachting zal het complex eind 2025 worden opgeleverd, mits geen onvoorziene zaken zich zullen voordoen.

Voorzorgsmaatregelen beperking overlast
Wij trachten, binnen onze mogelijkheden, de overlast tot een minimum te beperken. Echter vragen wij voor uw begrip dat deze werkzaamheden, met name het transport van zware bouwmaterialen, enig ongemak met zich meebrengen. De aan- en afvoer van zware bouwmaterialen en materieel zal verlopen via de Hoogveldlaan. De overige transporten, leverantie en toegang tot de nieuwbouw zullen verlopen via de Wienweg. Parkeren van personeel, en onderaannemers is op de bouwplaats voorzien. De route wordt aangeduid middels route bordjes, en leveranciers worden contractueel op de hoogte gebracht over de bouwroute.

Contact
Voor klachten met betrekking tot bovengenoemd kunt u melding maken via meldpunt@parkhoogveld.nl , de melding wordt dan doorgestuurd aan betreffende partij voor verdere afhandeling.